Cổ phiếu tăng nóng, Hưng Thịnh Incons công bố phát hành cổ phiếu chia cổ tức tỷ lệ 100:8

Cổ phiếu tăng nóng, Hưng Thịnh Incons công bố phát hành cổ phiếu chia cổ tức tỷ lệ 100:8

Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons (mã chứng khoán HTN) công bố Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. 

Theo đó, Hưng Thịnh Incons dự kiến phát hành 39,6 triệu cổ phiếu tỷ lệ 100:80 tức mỗi cổ đông hiện hữu sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 80 cổ phiếu mới. Việc phát hành dự kiến thực hiện ngay trong năm 2021 sau khi được UBCKNN chấp thuận. Nếu phát hành thành công, HTN sẽ nâng vốn điều lệ từ hơn 495 tỷ đồng hiện tại lên hơn 890 tỷ đồng.

Cổ phiếu HTN của Hưng Thịnh Incons đã có những ngày bứt phá mạnh mẽ gần đây, nâng giá cổ phiếu lên sát vùng 60.000 đồng/cổ phiếu.