Bình Định lựa chọn nhà đầu tư dự án KĐT mới hơn 25ha tại Tp Quy Nhơn

Bình Định lựa chọn nhà đầu tư dự án KĐT mới hơn 25ha tại Tp Quy Nhơn

Theo đó, nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu sơ bộ năng lực, kinh nghiệm là Công ty TNHH Khoáng sản Thành An có trụ sở chính tại số 21 Chương Dương, phường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

UBND tỉnh Bình Định giao Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn nhà đầu tư lập hồ sơ trình quyết định chấp thuận nhà đầu tư có yêu cầu đóng giá sàn nộp ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về đầu tư và pháp luật khác có liên quan.

Đồng thời giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Quy Nhơn và các cơ quan liên quan tính toán, xác định giá sàn nộp ngân sách nhà nước theo quy định hiện hành.

Dự án Khu A3 (Eco-Lagoon) – Khu đô thị thương mại Bắc sông Hà Thanh quy mô 25,77 ha, có địa điểm thực hiện tại phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 605 tỷ đồng, với tiến độ thực hiện hoàn thành toàn bộ dự án không quá 3 năm (36 tháng) kể từ ngày được chấp thuận nhà đầu tư.