Masan MEATLife phát hành xong gần 7.300 tỷ đồng trái phiếu cho kế hoạch tách mảng cám và đầu tư mở rộng mảng thịt, NĐT ngoại mua hơn 1/3

Masan MEATLife phát hành xong gần 7.300 tỷ đồng trái phiếu cho kế hoạch tách mảng cám và đầu tư mở rộng mảng thịt, NĐT ngoại mua hơn 1/3

CTCP Masan MEATLife (MML) vừa thông tin về việc phát hành xong 7.284 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp với kỳ hạn 3 năm, lãi suất danh nghĩa cố định 2%/năm. 

Theo đó, 60,5% lượng trái phiếu được mua bởi tổ chức trong nước, 36,49% được mua bởi tổ chức nước ngoài, phần còn lại được mua bởi các cá nhân.