Startup Việt Nam xây dựng hạ tầng blockchain gọi vốn thành công 25 triệu USD

Startup Việt Nam xây dựng hạ tầng blockchain gọi vốn thành công 25 triệu USD

Whydah của Việt Nam vừa huy động thành công 25 triệu USD từ các nhà đầu tư uy tín gồm Hashkey, Eternity Ventures, Bitscale, Youbi, Morningstar Ventures, Kardia Ventures, Formless Capital, Axia 8 Ventures, Polkastarter, Good Guild Game và Mask Network. 

Động thái này diễn ra sau khi Whydah chính thức hợp tác với 7 studio game lớn của Việt Nam, công bố định hướng trở thành công ty ứng dụng blockchain cho game (bao gồm Topebox, Wolffun Game, IMBA Game, Hiker Games, Divmob, 1B Game Studio, KEIG Studio).