Không còn khoản đền bù đất, LNST 9 tháng của Cao su Phước Hòa (PHR) giảm 53% so với cùng kỳ xuống mức 340 tỷ đồng

Không còn khoản đền bù đất, LNST 9 tháng của Cao su Phước Hòa (PHR) giảm 53% so với cùng kỳ xuống mức 340 tỷ đồng

CTCP Cao su Phước Hòa (mã chứng khoán PHR) đã công bố BCTC hợp nhất quý 3/2021 với doanh thu thuần xấp xỉ 522 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ năm trước; riêng doanh thu thuần công ty mẹ đạt 281,5 tỷ đồng.

Trong khi đó, chi phí giá vốn lại giảm nhẹ 3% nên dẫn tới lợi nhuận gộp thu về tăng gần 3,5 lần cùng kỳ lên mức 200 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính trong quý đạt 70 tỷ đồng, tăng 27%so với cùng kỳ chủ yếu nhờ việc tăng thu nhập từ lãi tiền gửi ngân hàng. 

Đáng chú ý, PHR ghi nhận khoản lỗ gần 32 tỷ đồng từ các công ty liên doanh liên kết trong khi cùng kỳ năm trước lãi 6 tỷ đồng. Công ty liên doanh liên kết của Cao su Phước Hòa gồm có KCN Nam Tân Uyên và Ngôi sao Geru. Ngoài ra, thu nhập khác tiếp tục giảm mạnh so với cùng kỳ tương tự như quý 2 trước đó do không còn nhận tiền đền bù đất cho dự án khu công nghiệp.

Kết quả, quý 3 Cao su Phước Hòa báo lãi sau thuế 170 tỷ đồng, đi ngang so với lợi nhuận đạt được quý 3/2020, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 145 tỷ đồng, giảm 12% so với cùng kỳ.