Bao bì Biên Hòa (SVI): Lãi quý 3 giảm 65% còn 14 tỷ đồng do áp lực tăng chi phí nguyên vật liệu, sắp trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 20%

Bao bì Biên Hòa (SVI): Lãi quý 3 giảm 65% còn 14 tỷ đồng do áp lực tăng chi phí nguyên vật liệu, sắp trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 20%

Ngày 22/11 tới đây, CTCP Bao bì Biên Hòa (mã chứng khoán: SVI) sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 20%, tương ứng cổ đông sở hữu mỗi 1 cổ phiếu sẽ nhận về 2.000 đồng.

Như vậy, với hơn 12,8 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính SVI sẽ chi ra khoảng 26 triệu đồng để thực hiện thanh toán cho cổ đông.

Trên thị trường, cổ phiếu SVI chốt phiên 4/11 đạt mức 81.800 đồng/cổ phiếu.