Điều gì giúp cổ phiếu cảng biển logistic vững vàng trước nhịp chỉnh của thị trường?

Điều gì giúp cổ phiếu cảng biển logistic vững vàng trước nhịp chỉnh của thị trường?

Bất chấp thị trường biến động mạnh, nhiều cổ phiếu đầu ngành nhóm này đứng khá vững trước thị trường, và khi thị trường hồi phục thì bật tăng mạnh mẽ.

Cổ phiếu HAH trần cứng 38.400 đồng/cp, tăng gần 26% so với đầu tháng 7, và tăng 9% so với phiên thị trường bất ngờ giảm mạnh (6/7); tương tự VSC ghi nhận tăng hơn 9%, còn với GMD tạm giảm chung với thị trường cũng ghi nhận sắc xanh trong phiên 16/7.