Thị giá trên 58.000 đồng, Việt Phát Group (VPG) chào bán 30 triệu cổ phiếu giá 18.000 đồng

Thị giá trên 58.000 đồng, Việt Phát Group (VPG) chào bán 30 triệu cổ phiếu giá 18.000 đồng

CTCP Đầu tư thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát (Việt Phát Group – mã chứng khoán VPG) đã thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ. Mục đích chào bán nhằm tăng tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản, giảm hệ số nợ/vốn chủ sở hữu, giảm bớt sự lệ thuộc vào nguồn vốn vay, giảm rủi ro tài chính nhờ nguồn vốn dài hạn, tự chủ hơn về tài chính…

Trong đó Việt Phát Group thực hiện phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành riêng lẻ.

Chào bán hơn 21,5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Cụ thể, Việt Phát Group sẽ phát hành 21.559.844 cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu. Giá chào bán 18.000 đồng/cổ phiếu. Tỷ lệ thực hiện 2;1, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 1 quyền mua, cứ 2 quyền mua thì được mua 1 cổ phiếu mới.

Số cổ phiếu lẻ cổ đông hiện hữu không mua hết được phân phối tiếp cho các đối tượng khác cũng với giá 18.000 đồng/cổ phiếu. Số cổ phiếu chào bán tiếp này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm.

Chào bán riêng lẻ gần 8,5 triệu cổ phiếu

Cùng với đó Việt Phát Group sẽ chào bán 8.440.156 cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư. Giá chào bán 18.000 đồng/cổ phiếu. Đối tượng chọn mua là các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Số cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm.

Các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp dự kiến đăng ký mua đợt này gồm 8 cá nhân, trong đó có 2 cá nhân đăng ký mua mỗi người 1,2 triệu cổ phiếu, 5 cá nhân đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu mỗi người, và 1 cá nhân mua có số lẻ 1.040.156 cổ phiếu.