Đà Nẵng đón khách du lịch nội địa

Đà Nẵng đón khách du lịch nội địa

Ông Nguyễn Xuân Bình, Phó Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng cho biết Sở đã xây dựng và trình UBND thành phố Kế hoạch khôi phục hoạt động du lịch thành phố Đà Nẵng trong tình giai đoạn bình thường mới, theo phương châm: “Chủ động – thích ứng – linh hoạt để đạt hiệu quả khôi phục du lịch và đảm bảo an toàn cho khách du lịch, người lao động du lịch và cộng đồng”. Kế hoạch sẽ tập trung vào 8 nhiệm vụ trọng tâm.