Traphaco ước lãi 6 tháng đạt 124 tỷ đồng, tăng trưởng gần 38% so với cùng kỳ 2020

Traphaco ước lãi 6 tháng đạt 124 tỷ đồng, tăng trưởng gần 38% so với cùng kỳ 2020

Thông tin từ Công ty cổ phần Traphaco (mã CK: TRA) cho biết, 6 tháng đầu năm, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, tăng trưởng xấp xỉ 22% về doanh thu và 38% về lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ.

Cụ thể, Công ty đạt 1.030 tỷ đồng doanh thu hợp nhất 6 tháng, lợi nhuận sau thuế đạt 124 tỷ đồng, lần lượt tăng xấp xỉ 22% và 38% so với cùng kỳ. Như vậy, Traphaco đã có 6 quý liên tục tăng trưởng lợi nhuận, khẳng định Công ty đã bước vào giai đoạn tăng trưởng tích cực.