Techcombank báo lãi trước thuế năm 2020 đạt 15.800 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu giảm mạnh

Techcombank báo lãi trước thuế năm 2020 đạt 15.800 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu giảm mạnh

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank – TCB) vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2020 với lợi nhuận trước thuế đạt 15,8 nghìn tỷ, tăng 23,1% so với năm 2019. 

Cụ thể, kết thúc năm 2020, doanh thu (TOI) của ngân hàng đạt 27,0 nghìn tỷ đồng, tăng 28,4% so với doanh thu năm 2019 và vượt mức tăng 18,0% của chi phí hoạt động. Thu nhập lãi thuần (NII) năm 2020 đạt 18,8 nghìn tỷ đồng, tăng 31,5% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Thu nhập từ hoạt động dịch vụ (NFI) đạt 4.200 tỷ đồng, tăng trưởng 28,8% so với năm 2019. Trong đó, thu nhập từ hoạt động tư vấn phát hành trái phiếu tiếp tục đóng góp nhiều nhất vào NFI, đạt 1.000 tỷ đồng, tăng 7,0% so với cùng kỳ năm ngoái, với khối lượng phát hành trái phiếu là 66.800 tỷ đồng. 

Chi phí hoạt động của năm 2020 là 8.600 tỷ đồng, tăng 18,0% so với 2019. Tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) giảm xuống 31,9%, từ mức 34,7% cùng kỳ năm ngoái. 

Chi phí dự phòng năm 2020 của ngân hàng tăng mạnh, từ mức 917 tỷ đồng năm 2019 lên 2.600 tỷ đồng năm 2020. Chi phí tín dụng được duy trì ở mức 1,1% cho cả năm 2020, cao hơn nhiều so với mức 0,5% của năm 2019.

Tại ngày 31/12/2020, tổng tài sản Techcombank đạt 439,6 nghìn tỷ đồng, tăng 14,6% so với thời cuối năm 2019. Tổng dư nợ tín dụng của khách hàng đạt là 318,0 nghìn tỷ đồng, tăng 23,3% so với cuối năm 2019. Phân khúc khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ có sự tăng trưởng mạnh mẽ với dư nợ tín dụng cuối quý 4/2020 tăng 24,3% so với quý 3/2020, cao hơn mức tăng 13,9% dư nợ tín dụng của doanh nghiệp lớn và 8,9% dư nợ tín dụng cho khách hàng cá nhân. 

Tiền gửi khách hàng cuối năm 2020 là 277,5 nghìn tỷ đồng, tăng 20,0% so với thời điểm 31/12/2019. Trong đó, tiền gửi không kỳ hạn (CASA) tiếp tục tăng mạnh, đạt 128,0 nghìn tỷ, tăng 60,6% so với thời điểm cuối năm 2019. Theo đó, tỷ lệ CASA cuối năm 2020 của Techcombank đạt 46,1%, cao hơn mức 34,5% cuối năm 2019, nhờ CASA tăng 65% ở phân khúc khách hàng cá nhân và tăng 54% ở phân khúc khách hàng doanh nghiệp. 

Đáng chú ý, tại thời điểm 31/12/2020, tỷ lệ nợ xấu được giữ ở mức 0,5%, thấp hơn mức 0,6% tại 30/09/2020 và 1,3% tại 31/12/2019. Tỷ lệ nợ xấu của Techcombank thậm chí còn thấp hơn so với Vietcombank (0,62%), trở thành ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu thấp nhất hệ thống NHTM. 

Ngân hàng cho biết, tỷ lệ nợ xấu giảm do ngân hàng đã chủ động xử lý nợ xấu để củng cố sức mạnh bảng cân đối trước các tác động của đại dịch COVID-19 lên nền kinh tế. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu tại thời điểm 31/12/2020 là 171,0% so với mức 148,0% tại 30/09/2020 và 94,8% tại 31/12/2019.