Sai phạm đất đai ở Khánh Hòa: Thất thoát ngàn tỉ, thu hồi chỉ hơn 66,6 tỉ đồng

Sai phạm đất đai ở Khánh Hòa: Thất thoát ngàn tỉ, thu hồi chỉ hơn 66,6 tỉ đồng

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có báo cáo Thanh tra Chính phủ về xử lý sai phạm, khắc phục hậu quả đối với 35 dự án trên địa bàn tỉnh.

Doanh nghiệp không hợp tác

Sai phạm tại các dự án trên xảy ra giai đoạn từ tháng 1-2010 đến tháng 6-2017, qua kiểm tra – tranh tra đã được Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Thanh tra Chính phủ kết luận, yêu cầu khắc phục hậu quả.

Theo báo cáo, tỉnh Khánh Hòa đã thành lập Tổ công tác 52 gồm 22 thành viên do chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa làm tổ trưởng để chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện toàn diện các nội dung liên quan được nêu tại Thông báo 680 ngày 30-8-2019 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Thông báo 301 ngày 4-11-2020 của Thanh tra Chính phủ.

Đến nay, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định thu hồi giấy chứng nhận đầu tư và thu hồi đất đã giao của 8 dự án, 24 dự án đang được xác định lại giá đất. Ba dự án còn lại đang có đơn thư khiếu nại. Trong đó, đáng chú ý có dự án khu phức hợp Thiên Triều (nay là Mường Thanh Viễn Triều) do Tập đoàn Mường Thanh đầu tư, tại khu vực Bãi Dương (phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang). Dự án này đã giao công an tỉnh xác minh, bị buộc thu hồi 11,21 tỉ đồng mà trước đây UBND tỉnh đã quyết định mốc thời gian tính tiền thuê đất trái pháp luật.