Gỗ An Cường (ACG) sắp họp ĐHĐCĐ, trình phương án phát hành hơn 48 triệu cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên gần 1.360 tỷ đồng

Gỗ An Cường (ACG) sắp họp ĐHĐCĐ, trình phương án phát hành hơn 48 triệu cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên gần 1.360 tỷ đồng

Ngày 22/11 tới đây, CTCP Gỗ An Cường (mã chứng khoán: ACG) sẽ tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021, trình cổ đông thông qua hàng loạt phương án chia cổ tức và phát hành tăng vốn điều lệ.

Theo tài liệu đã công bố, An Cường sẽ trình phương án tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5%, tương ứng cổ đông sở hữu mỗi 1 cổ phiếu sẽ nhận về 500 đồng.

Như vậy, với hơn 87,6 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính An Cường sẽ phải chi ra khoảng 44 tỷ đồng nhằm thực hiện thanh toán cho cổ đông. 

Nguồn vốn thực hiện được trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2021 đã được soát xét. Thời gian triển khai trong quý 4 năm nay hoặc quý 1/2022.

Song song với đó, HĐQT ACG cũng sẽ lấy ý kiến cổ đông về phương án phát hành cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ lên xấp xỉ 1.359 tỷ đồng.

Cụ thể, ACG sẽ phát hành thêm gần 44 triệu cổ phiếu tạm ứng cổ tức năm 2021; đồng thời chào bán thêm gần 4,4 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. 

Trong khi đó, trên thị trường, cổ phiếu ACG chốt phiên 16/11 đạt 113.200 đồng/cổ phiếu.