Một ngân hàng có lãi từ hoạt động dịch vụ quý 2/2021 tăng gấp 10 lần cùng kỳ

Một ngân hàng có lãi từ hoạt động dịch vụ quý 2/2021 tăng gấp 10 lần cùng kỳ

Ngân hàng TMCP Hàng Hải (MSB) vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2021. 

Đáng chú ý, trong quý 2/2021, ngân hàng ghi nhận lãi từ hoạt động dịch vụ tăng đột biến gấp 10 lần so với cùng kỳ lên 2.074 tỷ đồng. Phần lãi đột biến này đến từ thu từ nghiệp vụ uỷ thác và đại lý, không ngoài khả năng ngân hàng đã ghi nhận một phần phí trả trước từ ký kết bancassurance độc quyền. 

Bên cạnh đó, nhiều mảng kinh doanh khác cũng có kết quả tăng trưởng cao. Trong đó, hoạt động kinh doanh cốt lõi, thu nhập lãi thuần đạt 1.477 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ. Hoạt động kinh doanh ngoại hối có lãi 97 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ bị lỗ 1,3 tỷ. 

Hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư trong quý 2/2021 bị lỗ 337 tỷ đồng trong khi cùng kỳ có lãi 263 tỷ đồng. Hoạt động khác bị lỗ 16 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lãi 208 tỷ đồng. 

Theo đó, tổng thu nhập hoạt động trong quý 2/2021 đạt 3.295 tỷ đồng, tăng 87% so với cùng kỳ. Chi phí hoạt động cũng tăng mạnh 62,5% lên 1.082 tỷ đồng. Chi phí dự phòng giảm 41% xuống 241 tỷ đồng. 

Lợi nhuận trước thuế quý 2 đạt 1.972 tỷ đồng, tăng 188% so với cùng kỳ. Luỹ kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của MSB đạt 3.119 tỷ đồng, tăng gấp 3 lần cùng kỳ năm 2020. Theo đó, ngân hàng đã hoàn thành 95% kế hoạch lợi nhuận năm 2021. 

MSB cho biết, CIR nửa đầu năm được kiểm soát ở mức 33,5%, giảm so với cùng kỳ năm ngoái nhờ tốc độ tăng trưởng doanh thu tốt hơn nhiều so với mức tăng của chi phí hoạt động. Chỉ số ROAA và ROAE lần lượt đạt 2,14% và 20,68%. 

Tại ngày 30/6/2021, tổng tài sản của MSB đạt 183.124 tỷ đồng, tăng 3,6% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng tăng 15,2% đạt 91.381 tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng giảm 1,7% xuốn 86.046 tỷ đồng. 

Nợ xấu nhà băng này ở mức 1.844 tỷ đồng, tăng 287 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, tương đương tăng 18,4%. Tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ cho vay ở mức 2,02%. Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ tín dụng ở mức 1,6%.