Thị trường tuần 16-20/8: Nhà đầu tư vẫn có thể duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức cao?

Thị trường tuần 16-20/8: Nhà đầu tư vẫn có thể duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức cao?

Trong tuần này, các chuyên gia nhận định có thể vẫn có những rung lắc/điều chỉnh nhưng ít có khả năng làm thay đổi triển vọng hiện nay của giá. Sẽ có hiện tượng dòng tiền đầu cơ ngắn hạn sẽ dịch chuyển từ nhóm midcaps, với nhiều mã, nhóm mã đã có tín hiệu chốt lãi ngắn hạn khá mạnh trong những phiên gần đây sang nhóm ngân hàng, VN30 – khi nhóm tăng trưởng ngắn hạn. Đồng thời cũng tạo đỉnh số mã có dòng tiền, trend_up trong thị trường.

Sẽ có rung lắc nhưng ít có khả năng làm thay đổi triển vọng hiện nay của giá