Liệu TTCK Việt Nam có thể ứng phó với tác động của ‘taper tantrum’?

Liệu TTCK Việt Nam có thể ứng phó với tác động của ‘taper tantrum’?

Theo báo cáo vĩ mô vừa công bố của VNDIRECT, sau khi mất đà tăng trưởng trong quý 3/2021, kinh tế Việt Nam đã nhanh chóng quay trở lại “trạng thái bình thường mới”, với tỷ lệ tiêm chủng vaccine cao và từng bước mở cửa nền kinh tế.