Một Thành viên HĐQT đã bán nốt 2 triệu cổ phiếu HVG, không còn là cổ đông của Hùng Vương

Một Thành viên HĐQT đã bán nốt 2 triệu cổ phiếu HVG, không còn là cổ đông của Hùng Vương

Ông Nguyễn Phúc Thịnh, Thành viên HĐQT CTCP Hùng Vương (mã chứng khoán HVG) vừa báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu HVG. Theo đó trong khoảng thời gian từ 1/10 đến 8/10/2021 ông Nguyễn Phúc Thịnh đã bán xong toàn bộ 2 triệu cổ phiếu HVG còn lại và không còn là cổ đông của Hùng Vương.

Theo dữ liệu thu thập được, trên thị trường cổ phiếu HVG đã xuất hiện rất ít các giao dịch khớp lệnh và cả giao dịch thỏa thuận. Trong các ngày 1/10 và 8/10 có tổng cộng hơn 7,12 triệu cổ phiếu HVG được giao dịch khớp lệnh với giá quanh quanh mức 2.500 đồng/cổ phiếu.