Bridgestone xuất sắc được vinh danh top 10 doanh nghiệp phát triển bền vững

Bridgestone xuất sắc được vinh danh top 10 doanh nghiệp phát triển bền vững

Lễ công bố 100 Doanh nghiệp phát triển bền vững Việt Nam được diễn ra thường niên do Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam (VBCSD) thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức. Mặc dù gặp nhiều thách thức từ đại dịch COVID-19, CSI 2021 vẫn ghi nhận số lượng hồ sơ tham gia đông đảo của doanh nghiệp từ các lĩnh vực khác nhau, không phân biệt quy mô và thành phần kinh tế.