Nông nghiệp công nghệ cao Trung An (TAR) báo lãi quý 4 gấp 7 lần cùng kỳ

Nông nghiệp công nghệ cao Trung An (TAR) báo lãi quý 4 gấp 7 lần cùng kỳ

CTCP Nông nghiệp công nghệ cao Trung An (mã chứng khoán TAR) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2021 với doanh thu và lợi nhuận đều tăng vọt so với cùng kỳ.

Cụ thể, tính riêng quý 4 doanh thu thuần đạt 1.165 tỷ đồng, tăng 90% so với cùng kỳ. Trong khi đó tỷ lệ tăng chi phí lãi vay thấp hơn, chỉ 82% dẫn tới lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 112 tỷ đồng, gấp 3,3 lần cùng kỳ.

Chi phí bán hàng tăng gấp 8 lần cùng kỳ, lên 44 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm được 2 tỷ đồng, xuống còn gần 6 tỷ đồng. Trừ các chi phí khác, quý 4 Nông nghiệp công nghệ cao Trung An lãi trước thuế gần 46 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế gấp 7 lần cùng kỳ, lên 43,7 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt gần 40 tỷ đồng.