ĐHCĐ HDBank: Lên kế hoạch lợi nhuận hơn 7.200 tỷ đồng trong năm nay, trả cổ tức tỷ lệ 25%

ĐHCĐ HDBank: Lên kế hoạch lợi nhuận hơn 7.200 tỷ đồng trong năm nay, trả cổ tức tỷ lệ 25%

Sáng nay 23/4, Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank – mã chứng khoán HDB) tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

Báo cáo của ban thẩm tra tư cách cổ đông cho biết, tại thời điểm khai mạc đại hội lúc 8h20 có 159 cổ đông, đại diện cho hơn 1,287 tỷ cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 80,05%. Như vậy Đại hội đủ điều kiện để tiến hành.