Dư nợ cho vay khách hàng trong 9 tháng của Eximbank giảm hơn 10%

Dư nợ cho vay khách hàng trong 9 tháng của Eximbank giảm hơn 10%

Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu (Eximbank – EIB) vừa công bố BCTC Hợp nhất quý 3/2020.

Trong quý 3/2020, tổng thu nhập hoạt động của ngân hàng đạt 1.093 tỷ đồng, chỉ tăng 5 tỷ so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, nhờ giảm mạnh chi phí hoạt đông 18,2% xuống 494 tỷ đồng, giảm mạnh chi phí dự phòng rủ ro 67% xuống 47 tỷ đồng; ngân hàng báo lãi trước thuế quý 3 đạt 552 tỷ, tăng 62% so với cùng kỳ.

Trong 9 tháng đầu năm, thu nhập lãi thuần của ngân hàng đạt 2.454 tỷ đồng, tăng 1,3% so với cùng kỳ năm 2019. Lãi từ hoạt động dịch vụ tăng 7,1% đạt 267 tỷ đồng; lãi từ kinh doanh ngoại hối tăng 43,4% đạt 332,6 tỷ đồng. Trong khi đó, hoạt động kinh doanh chứng khoán kém khả quan, lãi giảm 62% xuống 48 tỷ đồng. Lãi từ hoạt động khác cũng giảm 73% xuống 117 tỷ đồng.

Tổng thu nhập hoạt động của ngân hàng trong 9 tháng đạt 3.222 tỷ đồng, tương đương với mức cùng kỳ. Trong khi đó, chi phí hoạt động giảm 172 tỷ đồng (tương đương giảm 8,5%) xuống 1.852 tỷ đồng. Chi phí dự phòng lại tăng 167 tỷ (tương đương tăng gấp 2,7 lần) lên 267 tỷ đồng. Theo đó, lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm 2020 của Eximbank ngang với cùng kỳ, ở mức 1.103 tỷ đồng.

Tại ngày 30/9/2020, tổng tài sản của Eximbank đạt 151.273 tỷ đồng, giảm 9,7% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng giảm 10,6% xuống 101.302 tỷ đồng. Tiền gửi của khách hàng giảm 8,2% xuống 127.844 tỷ đồng.

Nợ xấu nội bảng của ngân hàng ở mức 2.491 tỷ đồng, tăng 29% so với đầu năm. Trong khi đó dưn ợ cho vay khách hàng lại giảm khiến tỷ lệ nợ xấu nội bảng của Eximbank tăng từ 1,71% lên 2,46%.