Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP): Doanh thu 8 tháng đầu năm đạt 19.930 tỷ đồng

Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP): Doanh thu 8 tháng đầu năm đạt 19.930 tỷ đồng

Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 8/2021, ghi nhận tổng doanh thu 2.643 tỷ đồng, tăng 6% so với tháng trước; nộp ngân sách 702 tỷ đồng. Sản lượng khai thác đạt 0,31 triệu tấn quy dầu, trong đó, khai thác dầu và condensate là 0,22 triệu tấn, đạt 112% kế hoạch; khí xuất là 91 triệu m3, đạt 141% kế hoạch.

Luỹ kế 8 tháng đầu năm, sản lượng khai thác dầu khí của PVEP đạt 2,38 triệu tấn quy dầu. Phần lớn các mỏ trong nước khai thác ổn định với lưu lượng cao hơn dự kiến như cụm mỏ Sư Tử, Tê Giác Trắng, Đại Hùng, Cá Ngừ Vàng, Cá Tầm.

Tương ứng, Công ty ghi nhận doanh thu 19.930 tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước (NSNN) 5.164 tỷ đồng. Với kết quả này, PVEP cũng đã thực hiện được 99,7% kế hoạch doanh thu cả năm 2021.

PVEP cho biết, ảnh hưởng của của dịch bệnh sẽ tiếp tục dẫn tới thời gian triển khai công việc của các dự án dầu khí của Công ty bị kéo dài do cách ly, tiến độ các công việc bị chậm, trì hoãn, tạm dừng….; chưa kể biến động khó lường của giá dầu và thách thức trong kiểm soát tiến độ các dự án trọng điểm; việc xử lý các vấn đề tồn đọng phức tạp cả về pháp lý, chuyên môn, thủ tục.