PSE: Nửa đầu năm báo lãi 17,5 tỷ đồng, cao gấp 2,2 lần chỉ tiêu kế hoạch cả năm

PSE: Nửa đầu năm báo lãi 17,5 tỷ đồng, cao gấp 2,2 lần chỉ tiêu kế hoạch cả năm

Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ (mã CK: PSE) đã công bố báo cáo tài chính quý 2/2021.

Cụ thể, tính riêng quý 2 doanh thu thuần đạt 711,7 tỷ đồng, tăng trưởng 28,5% so với quý 2/2020. Tuy nhiên chi phí vốn tăng cao hơn, tăng mức 29,5% nên lợi nhuận gộp thu về đạt 20,2 tỷ đồng, đi ngang so với kết quả cùng kỳ năm ngoái.

Chi phí bán hàng xấp xỉ cùng kỳ năm ngoái, tuy nhiên chi phí QLDN giảm mạnh gần 46% so với cùng kỳ, xuống còn 5,2 tỷ đồng và không ghi nhận khoản chi phí lãi vay trong kỳ này.

Kết quả quý 2, lãi sau thuế của PSE ghi nhận 7 tỷ đồng, tăng gần 71% so với cùng kỳ năm trước, trong đó LNST công ty mẹ ghi nhận 5,2 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm doanh thu thuần đạt 1.159,5 tỷ đồng, tăng 18,1% so với nửa đầu năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế cao gấp 3,5 lần cùng kỳ ghi nhận ở mức 17,5 tỷ đồng. EPS đạt 1.119 đồng.