Vì đâu lợi nhuận nửa năm của EVN tăng gấp 7 lên hơn 10.000 tỷ đồng?

Vì đâu lợi nhuận nửa năm của EVN tăng gấp 7 lên hơn 10.000 tỷ đồng?

Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) vừa công bố báo cáo tài chính bán niên năm 2021 với mức lợi nhuận trước thuế tăng vọt gần gấp 7 từ 1.472 tỷ lên 10.127 tỷ đồng.

Nguyên nhân chủ yếu đến từ hoạt động tài chính, mà cụ thể là lãi tỷ giá. Theo đó, doanh thu tài chính tăng từ gần 1.900 tỷ lên 7.200 tỷ đồng trong khi chi phí tài chính lại giảm đáng kể từ 10.100 tỷ xuống 7.900 tỷ đồng. Báo cáo của EVN cho biết trong kỳ tập đoàn có khoản lãi chênh lệch tỷ giá hơn 4.100 tỷ đồng (đã bù trừ lỗ tỷ giá) còn cùng kỳ lỗ ròng 1.400 tỷ.