Nam Long (NLG): Doanh thu giảm 76%, quý 3 vẫn lãi lớn nhờ hợp nhất với Southgate

Nam Long (NLG): Doanh thu giảm 76%, quý 3 vẫn lãi lớn nhờ hợp nhất với Southgate

Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long (mã CK: NLG) đã công bố BCTC quý 3/2021 và luỹ kế 9 tháng đầu năm 2021.

Theo đó riêng quý 3 doanh thu thuần chỉ đạt gần 151 tỷ đồng giảm 76% so với cùng kỳ, lợi nhuận gộp đạt hơn 76 tỷ đồng giảm 39% so với quý 3/2020.

Đáng chú ý hoạt động tài chính mang về cho NLG tới gần 372 tỷ đồng doanh thu cao gấp 23 lần cùng kỳ. Nên mặc dù các chi phí phát sinh đều tăng cao nhưng nhờ doanh thu tài chính lớn, NLG lãi ròng 297 tỷ đồng cao gấp hơn 10 lần cùng kỳ. EPS quý 3 đạt 2.387 đồng.