Đầu tư IDJ: Lợi nhuận 10 tháng ước đạt 196 tỷ đồng, gấp 2,3 lần cùng kỳ 2020

Đầu tư IDJ: Lợi nhuận 10 tháng ước đạt 196 tỷ đồng, gấp 2,3 lần cùng kỳ 2020

Công ty Cổ phần Đầu tư IDJ (HNX – IDJ) vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 10 và lũy kế 10 tháng đầu năm 2021.

Cụ thể, trong tháng 10/2021 Công ty ghi nhận doanh thu đạt 66,2 tỷ đồng, tăng gấp 4,14 lần so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế trong tháng 10 đạt 23 tỷ đồng, tăng gấp 3,83 lần so với năm trước.

Đóng góp lớn nhất trong cơ cấu doanh thu là hoạt động bán hàng dự án Apec Mandala Wyndham Hải Dương và Apec Diamond Park Lạng Sơn. Nguồn doanh thu còn lại đến từ hoạt động bán hàng đến từ mảng cho thuê TTTM, văn phòng, thi công xây dựng.

Sau 10 tháng đầu năm, IDJ ghi nhận doanh thu 749 tỷ đồng. Lãi trước thuế đạt 196 tỷ đồng, gấp 2,3 lần cùng kỳ năm 2020.