Dược phẩm OPC chốt quyền nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 tỷ lệ 10%

Dược phẩm OPC chốt quyền nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 tỷ lệ 10%

Ngày 21/12 tới đây CTCP Dược phẩm OPC (mã chứng khoán OPC) sẽ chốt danh sách cổ đông chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 10%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng. Thời gian thanh toán 28/12/2021.

Như vậy với 26,57 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, Dược phẩm OPC sẽ chi khoảng 26,57 tỷ đồng tạm ứng cổ tức đợt này cho cổ đông.

Kết quả kinh doanh, doanh thu 9 tháng đầu năm 2021 đạt 771 tỷ đồng, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm 2020. Lợi nhuận trước thuế đạt 112 tỷ đồng. Còn lợi nhuận sau thuế tăng 15,7% lên 87 tỷ đồng. EPS đạt 3.370 đồng.

Năm 2021 Dược phẩm OPC đặt mục tiêu đạt 866 tỷ đồng doanh thu và 143 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Như vậy kết thúc 9 tháng công ty đã hoàn thành 89% kế hoạch doanh thu và hơn 78% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.