PJICO 6 năm liên tiếp lọt vào tốp đầu bảo hiểm uy tín

PJICO 6 năm liên tiếp lọt vào tốp đầu bảo hiểm uy tín

PJICO đứng thứ 4/10 trong bảng xếp hạng và đây là năm thứ 6 liên tiếp Công ty nằm trong danh sách tốp đầu danh hiệu này. Khảo sát của Vietnam Report cho thấy, uy tín doanh nghiệp đã vươn lên trở thành yếu tố bên trong quan trọng thứ 3 ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của DNBH trong thời kỳ bình thường tiếp theo.

Theo Vietnam Report, uy tín của các công ty bảo hiểm được lượng hóa một cách khách quan, độc lập, căn cứ theo kết quả năng lực tài chính doanh nghiệp, uy tín doanh nghiệp trên truyền thông theo phương pháp Media coding, và thực hiện khảo sát đối tượng nghiên cứu, các bên liên quan. Cụ thể, các chỉ số năm 2020 của PJICO về quy mô vốn, tốc độ tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận, độ nhận biết, sự hài lòng của khách hàng về các sản phẩm/dịch vụ cùng uy tín trên truyền thông đã được đưa ra mã hóa… Về kết quả kinh doanh năm 2020 của PJICO, tổng doanh thu đạt 4.146 tỷ đồng, tăng trưởng 13% so với năm 2019, đây là năm PJICO có kết quả kinh doanh tốt nhất từ trước đến nay.

Năm 2021, ngay từ những tháng đầu năm, PJICO đã đi tiên phong trong việc ứng dụng mạnh mẽ công nghệ, chuyển đổi số vào hoạt động kinh doanh ở tất cả các khâu để đáp ứng xu thế thị trường và ứng phó với kịch bản đại dịch Covid-19 kéo dài như tư vấn, bán bảo hiểm, cấp đơn bảo hiểm, hóa đơn điện tử, giám định bồi thường, tái bảo hiểm.

Tại Nghị quyết HĐQT công bố gần nhất, PJICO sẽ phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn điều lệ từ 887 tỷ đồng lên hơn 1.100 tỷ đồng, việc này sẽ giúp PJICO tiếp tục mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh trong giai đoạn mới, tăng cường năng lực tài chính và tăng sức mạnh cạnh tranh của doanh nghiệp khi tham gia các dự án đấu thầu lớn trên thị trường. Dự kiến, thời gian hoàn thành việc phát hành tăng vốn điều lệ trong quý I/2022, PJICO sẽ tổ chức ĐHCĐ bất thường vào tháng 12/2021 để trình cổ đông xem xét thông qua phương án phát hành cổ phiểu.

Phương án phát hành cổ phiếu thưởng lần này từ nguồn Quỹ thặng dư vốn sau thương vụ phát hành cổ phiếu riêng lẻ của PJICO với Samsung Fire & Marine Insurance (SFMI) sẽ giúp hiện thực hóa gia tăng lợi ích cho các cổ đông hiện hữu của PJICO. Bên cạnh lợi ích được tăng số cổ phần sở hữu, cổ đông còn được hưởng cổ tức năm 2021 bằng tiền nhiều hơn phương án đã thông qua tại ĐHĐCĐ đầu năm. Ngoài ra, việc tăng vốn điều lệ sẽ làm tăng khối lượng cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường, gia tăng tính thanh khoản và tính hấp dẫn của cổ phiếu PGI trên thị trường chứng khoán.