Thị giá 43.500 đồng/cp, Nam Long (NLG) chốt giá chào bán riêng lẻ 33.500 đồng/cổ phiếu

Thị giá 43.500 đồng/cp, Nam Long (NLG) chốt giá chào bán riêng lẻ 33.500 đồng/cổ phiếu

CTCP Đầu tư Nam Long (mã chứng khoán NLG) đã thông qua giá phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho các nhà đầu tư là 33.500 đồng/cổ phiếu.

Trước đó Nam Long thông qua việc triển khai phương án phát hành riêng lẻ 60 triệu cổ phiếu với giá chào bán thấp nhất 30.800 đồng/cổ phiếu và cao nhất 37.600 đồng/cổ phiếu, dự kiến thu về 1.848-2.256 tỷ đồng. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm.

Trên thị trường cổ phiếu NLG hiện tăng mạnh lên mức 43.500 đồng/cổ phiếu – cao hơn 10.000 đồng, tương ứng khoảng 30% so với giá phát hành riêng lẻ. Dự kiến bán thành công toàn bộ số cổ phần phát hành thêm sẽ thu về hơn 2.000 tỷ đồng.