Loại bất động sản từng “ế ẩm” sẽ trở thành hàng “hot” trong thời gian tới

Loại bất động sản từng “ế ẩm” sẽ trở thành hàng “hot” trong thời gian tới

Tồn kho chủ yếu là bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, trong năm 2021, đối với các dự án phát triển nhà ở thương mại, cả nước có 252 dự án với 99.958 căn hộ được cấp phép, bằng 34% so với năm 2020. Trong đó, thị trường ghi nhận 1.046 dự án với 299.075 căn hộ đang được triển khai xây dựng, bằng khoảng 88,5% so với năm 2020. Đồng thời, thị trường có 172 dự án với 24.027 căn hộ đã hoàn thành xây dựng, bằng khoảng 59,7% so với năm 2020.

Đối với dự án nhà ở xã hội, trên cả nước có 9 dự án được cấp phép mới với quy mô 5.763 căn hộ; có 16 dự án với 3.046 căn hộ đã hoàn thành xây dựng; có 09 dự án với 2.127 căn hộ đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai theo thông báo của các Sở Xây dựng.