Malblue – Công ty liên quan Chủ tịch HĐQT Vneco – chỉ mua hơn 4 triệu cổ phiếu VNE trong số 10 triệu cổ phiếu đăng ký

Malblue – Công ty liên quan Chủ tịch HĐQT Vneco – chỉ mua hơn 4 triệu cổ phiếu VNE trong số 10 triệu cổ phiếu đăng ký

CTCP Malblue vừa thông báo đã mua được hơn 4 triệu cổ phiếu VNE của Tổng CTCP Xây dựng điện Việt Nam (Vneco) trong tổng số 10 triệu cổ phiếu đăng ký mua trước đó. Trước giao dịch này Malblue không sở hữu cổ phiếu VNE nào.

Nguyên nhân không mua hết số cổ phiếu đăng ký Malblue cho biết là do tình hình dịch bệnh nên công ty điều chỉnh lại cơ cấu tài chính phù hợp hơn. Giao dịch thực hiện từ 29/6 đến 28/7/2021.

Về mối liên quan, Công ty Malblue do ông Nguyễn Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT của Vneco – làm Chủ tịch Hội đồng quản trị. Hiện ông Nguyễn Anh Tuấn không sở hữu cổ phiếu VNE nào. Ông Nguyễn Anh Tuấn được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐQT của Vneco từ 30/6/2020.

Về các giao dịch khác, Công ty TNHH Kiểm toán Kroize cũng mới báo cáo đã bán 379.640 cổ phiếu VNE (giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống còn 40 cổ phiếu). Kiểm toán Kroize cũng do ông Nguyễn Anh Tuấn là Chủ tịch HĐTV.

Trên thị trường cổ phiếu VNE đã duy trì giao dịch dưới mệnh giá từ nhiều năm nay. Gần đây nhất VNE tăng mạnh lên xấp xỉ 9.000 đồng/cổ phiếu trước khi giảm trở lại và hiện giao dịch quanh mức 7.800 đồng/cổ phiếu.