Phú Tài (PTB) đạt 287 tỷ đồng LNTT 6 tháng đầu năm, dự kiến quý 3 lãi thêm 216 tỷ đồng

Phú Tài (PTB) đạt 287 tỷ đồng LNTT 6 tháng đầu năm, dự kiến quý 3 lãi thêm 216 tỷ đồng

CTCP Phú Tài (mã chứng khoán PTB) công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 3.

Trong đó ghi nhận doanh thu hợp nhất 6 tháng đầu năm đạt 3.063 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái. Về cơ cấu doanh thu, ngành gỗ mang lại 1.817 tỷ đồng, đóng góp 59,3% tổng doanh thu và tăng 40% so với cùng kỳ – đây cũng là mảng kinh doanh duy nhất tăng trưởng về doanh thu so với nửa đầu năm ngoái. Ngành đá đạt gần 715 tỷ đồng doanh thu, giảm nhẹ 1% so với cùng kỳ còn mảng ô tô mang lại hơn 484 tỷ đồng doanh thu, giảm 10%.