Angimex (AGM) bị HoSE nhắc nhở về việc chi trả cổ tức năm 2020

Angimex (AGM) bị HoSE nhắc nhở về việc chi trả cổ tức năm 2020

Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HoSE) mới đây đã có văn bản nhắc nhở CTCP Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex, mã: AGM) nghiêm túc thực hiện các quy định pháp luật trên thị trường chứng khoán về hoạt động chi trả cổ tức năm 2020.

Trước đó, hồi tháng 8/2021, Angimex đã quyết định tạm hoãn chi trả cổ tức năm 2020 – dự kiến với tỷ lệ 30% (nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên ngày 29/4 đã thông qua) – để tập trung nguồn vốn vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Thời gian chi trả cổ tức dự kiến lùi sang 6 tháng đầu năm 2022.

Tuy nhiên, theo khoản 4 Điều 135, Luật doanh nghiệp thì cổ tức phải được thanh toán đầy đủ trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày kết thúc họp ĐHĐCĐ thường niên; đồng thời phải chốt danh sách cổ đông và tỷ lệ chi trả chậm nhất là 30 ngày trước mỗi lần trả cổ tức”. Tính từ 29/4 tới nay, việc Angimex chưa chốt danh sách cổ đông và tỷ lệ chi trả cổ tức đã vi phạm quy định này.

Do đó, HoSE nhấn mạnh, “để đảm bảo quyền lợi của cổ đông AGM và các nhà đầu tư, HoSE nhắc nhở công ty nghiêm túc thực hiện các quy định pháp luật trên thị trường chứng khoán”.

Angimex hoạt động trong lĩnh vực lương thực, vật tư nông nghiệp, thương mại dịch vụ, …với ngành hàng chủ lực là lúa, gạo. Về tình hình kinh doanh, trong nửa đầu năm 2021, Angimex ghi nhận doanh thu 1.036 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 17,4 tỷ đồng; lãi ròng gần 14 tỷ đồng. 

Ngày 22/7, công ty đã họp ĐHĐCĐ bất thường, thông qua việc nâng kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2021 với doanh thu hợp nhất tăng từ 2.175 tỷ đồng lên 3.900 tỷ đồng và chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế tăng từ 35 tỷ đồng lên 44 tỷ đồng. Như vậy, Angimex đã hoàn thành 27% kế hoạch doanh thu và 39% mục tiêu lợi nhuận sau 6 tháng đầu năm.