Sức tiêu thụ giảm mạnh bởi dịch bệnh, Vicem Bút Sơn (BTS) lỗ ròng gần 8 tỷ đồng trong quý 3/2021, lợi nhuận 9 tháng giảm 47% so với cùng kỳ

Sức tiêu thụ giảm mạnh bởi dịch bệnh, Vicem Bút Sơn (BTS) lỗ ròng gần 8 tỷ đồng trong quý 3/2021, lợi nhuận 9 tháng giảm 47% so với cùng kỳ

Công ty cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn (mã CK: BTS) đã công bố BCTC quý 3/2021 và lũy kế 9 tháng đầu năm 2021.

Theo đó, riêng quý 3 doanh thu thuần đạt 657 tỷ đồng, giảm 15% so với cùng kỳ. Trong khi đó, giá vốn hàng bán giảm nhẹ hơn là 11%, nên lợi nhuận gộp của BTS trong quý 3 giảm mạnh 39% so với thực hiện trong quý 3/2020, xuống mức gần 50 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh thu từ hoạt động tài chính không đáng kể còn chi phí tài chính giảm 18% so với cùng kỳ, ghi nhận xấp xỉ 15 tỷ đồng. Các khoản chi phí bán hàng và chi phí QLDN cũng thấp hơn cùng kỳ, song vẫn bào mòn hoàn toàn doanh thu đạt được.

Kết quả, BTS báo lỗ trước thuế gần 8 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lãi hơn 12 tỷ đồng.