Công ty Vinam (CVN) triển khai chào bán 10 triệu cổ phiếu, muốn tăng vốn điều lệ thêm 50%

Công ty Vinam (CVN) triển khai chào bán 10 triệu cổ phiếu, muốn tăng vốn điều lệ thêm 50%

CTCP Vinam (mã chứng khoán CVN) công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.

Theo đó Vinam sẽ phát hành gần 9,9 triệu cổ phiếu. Tỷ lệ phát hành 2:1, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 1 quyền mua, cứ 2 quyền mua được mua 1 cổ phiếu mới. Tỷ lệ chào bán thành công trong đợt chào bán này là 70%. Trường hợp tỷ lệ đặt mua không đạt 70% thì đợt phát hành này sẽ bị hủy bỏ.

Giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu. Trong khi đó trên thị trường cổ phiếu CVN đang giảm, hiện giao dịch quanh mức 10.500 đồng/cổ phiếu.