Công ty Ani (SIC) lấy ý kiến cổ đông về việc cho cổ đông lớn nhận chuyển nhượng cổ phần, nâng sở hữu lên trên 65% mà không phải chào mua công khai

Công ty Ani (SIC) lấy ý kiến cổ đông về việc cho cổ đông lớn nhận chuyển nhượng cổ phần, nâng sở hữu lên trên 65% mà không phải chào mua công khai

CTCP ANI (mã chứng khoán SIC) thông báo ngày 10/9 tới đây sẽ chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Thời gian thực hiện trong tháng 9/2021.

Nội dung lấy ý kiến về việc chấp thuận cho cổ đông lớn ANZA nhận chuyển nhượng cổ phần ANI từ các cổ đông khác để nâng lượng sở hữu cổ phiếu SIC vượt mức 65% mà không phải chào mua công khai.

Theo đó, hiện tại cổ đông lớn ANZA đang sở hữu hơn 12,2 triệu cổ phiếu SIC, tương ứng tỷ lệ 50,859%. Phía bên chuyển nhượng gồm 2 cá nhân, ông Đặng Quang Đạt và và Nguyễn Thị Hương. Trong đó ông Đạt chuyển nhượng 2.556.200 cổ phiếu (tỷ lệ 10,65%) và bà Hương chuyển nhượng 1.075.500 cổ phiếu (tỷ lệ 4,48%). Ông Đặng Quang Đạt chính là Chủ tịch HĐQT của ANI.