Hà Nội tạo nhiều cơ chế linh hoạt tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp

Hà Nội tạo nhiều cơ chế linh hoạt tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp

Hội nghị sẽ nghe báo cáo tình hình phát triển kinh tế – xã hội và kết quả giải quyết, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong thời gian qua; giải pháp phục hồi, phát triển kinh tế của Thành phố trong thời gian tới; đồng thời, trao đổi, giải đáp khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.

Thu ngân sách 10 tháng đảm bảo cân đối chi

Theo báo cáo về tình hình phát triển kinh tế 10 tháng đầu năm 2021, dù chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch, nhưng 9 tháng năm 2021, Thành phố duy trì tăng trưởng GRDP đạt 1,28%. Sang tháng 10, một số hoạt động sản xuất, kinh doanh dần phục hồi, tuy nhiên lũy kế 10 tháng vẫn giảm sâu hoặc tăng thấp so với kế hoạch.