Bầu cử Mỹ: Trump đi nước cờ cao tay, nhằm lật ngược tình thế trước Biden

Bầu cử Mỹ: Trump đi nước cờ cao tay, nhằm lật ngược tình thế trước Biden

Hồi đầu tháng 6/2020, một số cố vấn cao cấp trong chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump đã tiến hành phiên họp trực tuyến về mặt chiến lược để giải quyết 1 thực tế chính trị mà họ không thể “nhắm mắt làm ngơ”, đó là Tổng thống Trump đang gặp rắc rối nghiêm trọng.