Tổng dư nợ tín dụng BĐS hiện nay khoảng 1,6 triệu tỉ đồng

Tổng dư nợ tín dụng BĐS hiện nay khoảng 1,6 triệu tỉ đồng

Tại hội thảo mới đây, chỉ ra nguồn vốn đối với thị trường BĐS, vị chuyên gia này cho biết, tính đến hết quý 3/2020 nguồn vốn tín dụng vào thị trường BĐS tăng 16% so với cuối năm 2019. Trong đó, tổng dư nợ tín dụng BĐS (gồm cả vay xây và mua nhà ở) khoảng 1,6 triệu tỉ đồng, chiếm khoảng 19% tổng dư nợ của nền kinh tế, trong đó cho vay nhà ở chiếm 63% (1 triệu tỉ đồng) còn lại là tín dụng kinh doanh BĐS chiếm khoảng 37% đạt 606.250 tỉ đồng.

Về vốn tư nhân, 20 tháng năm 2020 số doanh nghiệp kinh doanh BĐS thành lập mới là 5.474 doanh nghiệp, giảm 19%; vốn đăng kí 624.000 tỉ đồng; 1.020 doanh nghiệp hoạt động trở lại và 1.200 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, gấp đôi so với cùng kì năm 2019.

Về vốn FDI, 9 tháng năm 2020 tổng vốn đăng kí mới vào BĐS là 3,1 tỉ USD (chiếm khoảng 15%), đứng thứ 3; riêng góp vốn mua cổ phần đạt 1.5 tỉ USD (chiếm 26%).

Về phát hành trái phiếu, 10 tháng năm 2020 toàn thị trường phát hành 326 ngàn tỉ đồng, trong đó doanh nghiệp BĐS phát hành khoảng 105.300 tỉ đồng….