REE, TVS, HDB, PAN, DXG, SVC, NBB, NLG, DCM, BCM, VNM, TMS, LPB, GEX: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

REE, TVS, HDB, PAN, DXG, SVC, NBB, NLG, DCM, BCM, VNM, TMS, LPB, GEX: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

CTCP Cơ điện lạnh (REE): Platium Victory Pte.Ltd đã mua 533.000 cp trong tổng số 12.756.796 cp đăng ký mua trước đó, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 95.944.028 cp (tỷ lệ 31,04%). Giao dịch thực hiện từ 30/9 đến 29/10/2021.

Tiếp đó Platium Victory đăng ký mua thêm 12.223.796 cp. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 4/11 đến 3/12/2021.

CTCP Chứng khoán Thiên Việt (TVS): Ông Phan Thanh Diện, anh trai ông Phan Minh Tâm – Thành viên HĐQT công ty – đã bán 300.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 1.372.940 cp (tỷ lệ 1,4%). Giao dịch thực hiện ngày 28/10/2021.

Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDB): Ông Phạm Khắc Dũng đã mua 5.161.990 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 24.335.055 cp (tỷ lệ 1,21%). Giao dịch thực hiện ngày 28/10/2021.

CTCP Tập đoàn PAN (PAN): Tael Two Partners Ltd đã bán 5.684.300 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 24.327.688 cp (tỷ lệ 11,65%). Tiếp đó Tael Two Partners đăng ký bán thêm 15 triệu cp trong tổng số 24.327.688 cp (tỷ lệ 11,65%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 4/11 đến 3/12/2021.

CTCP Tập đoàn Đất Xanh (DXG): Ông Trần Việt Anh, Phó Chủ tịch HĐQT, đăng ký bán 6.090.768 cp trong tổng số 10.738.433 cp (tỷ lệ 1,8%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 4/11 đến 3/12/2021.

CTCP Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn (SVC): Ông Lê Tuấn, Phó Chủ tịch HĐQT, đã bán toàn bộ 1.633.333 cp. Giao dịch thực hiện ngày 27/10/2021. Cũng liên quan cổ phiếu SVC, cùng ngày, ông Nguyễn Hoàng Giang, Thành viên HĐQT, đã bán toàn bộ 1.633.333 cp.

CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy (NBB): CTCP Đầu tư hạ tầng kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh đã bán 6,3 triệu cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 62.516.667 cp (tỷ lệ 79,89%). Giao dịch thực hiện từ 26/10 đến 29/10/2021.

CTCP Đầu tư Nam Long (NLG): Pyn Elite Fund (Non – Ucits) đã bán 2.425.900 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 19.577.400 cp (tỷ lệ 5,67%). Giao dịch thực hiện ngày 22/10/2021.

CTCP Phân bón dầu khí Cà Mau (DCM): CTCP Quản lý quỹ ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam đã bán 6.121.600 cp, giảm lượng sở hữu từ 32.431.100 cp (tỷ lệ 6,13%) xuống 26.309.500 cp (tỷ lệ 4,97%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 26/10/2021.

Tổng Công ty đầu tư và phát triển công nghiệp – CTCP (BCM): Ông Nguyễn Hoàn Vũ, Phó Tổng giám đốc, đăng ký bán 532.000 cp trong tổng số 802.000 cp đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 4/11 đến 3/12/2021.

CTCP Sữa Việt Nam (VNM): Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC đăng ký bán toàn bộ 900.000 cp. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 2/11 đến 1/12/2021.

CTCP Transimex (TMS): Ông Bùi Minh Tuấn, Thành viên HĐQT, đăng ký mua 1 triệu cp. Trước giao dịch ông Tuấn sở hữu 14.917.998 cp (tỷ lệ 15,93%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 4/11 đến 3/12/2021.

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LPB): CTCP Thaiholdings đăng ký bán toàn bộ 22,4 triệu cp. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 4/11 đến 3/12/2021.

CTCP Tập đoàn Gelex (GEX): Vietnam Enterprise Investments Limited đã mua 1 triệu cp, nâng lượng sở hữu cả nhóm gồm 4 quỹ liên quan từ 38.233.678 cp ((tỷ lệ 4,8943%) lên 39.233.678 cp (tỷ lệ 5,0223%) và trở thành nhóm cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 1/11/2021.