DXS kiện toàn đội ngũ, tập trung chiến lược đột phá 2021 – 2030

DXS kiện toàn đội ngũ, tập trung chiến lược đột phá 2021 – 2030

Ngày 18/10/2021, HĐQT DXS đã họp và công bố quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Trường Sơn làm Chủ tịch HĐQT DXS, đồng thời thông qua quyết định bổ nhiệm bà Phạm Thị Nguyên Thanh làm Tổng Giám đốc DXS, nhiệm kỳ 2021 – 2025.

Ông Nguyễn Trường Sơn sinh năm 1980, tốt nghiệp MBA trường Maastricht University và đã có 11 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Đất Xanh. Trước khi trở thành Chủ tịch Hội đồng quản trị DXS, ông Sơn đã từng đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Đầu tư, Phó Tổng Kinh doanh Tiếp thị Tập đoàn Đất Xanh, Tổng Giám đốc và thành viên HĐQT DXS.

Với kinh nghiệm tích lũy, am hiểu về bất động sản, bề dày kinh nghiệm quản trị điều hành cũng như thấu hiểu tầm nhìn, chiến lược của DXS, ông Sơn được kỳ vọng sẽ kế thừa nền tảng mà DXS đã gây dựng, cùng với đội ngũ hiện tại tiếp tục phát huy lợi thế, khẳng định vững chắc vị trí số 1 Việt Nam về dịch vụ bất động sản.