ĐHCĐ thường niên năm 2021 của Eximbank bất thành

ĐHCĐ thường niên năm 2021 của Eximbank bất thành

Sáng nay (27/4), Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu (Eximbank – EIB) tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. 

Đến 9h31, chỉ có 61 cổ đông tham dự, đại diện cho 512.070.324, tương đương tỷ lệ 41,65%. 

Theo quy định, tỷ lệ tham dự trong cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên lần này phải đạt trên 65% mới có thể tiến hành. Do đó, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 không thể tiến hành. 

Trước đó, sáng 26/4, Eximbank cũng đã tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 lần 3 với  97 cổ đông có mặt tại đại hội, đại diện cho 1.161.881.877 cổ phần, tương đương với tỷ lệ 94,51%. Đây là tỷ lệ tham dự cao nhất trong các kỳ ĐHCĐ ngân hàng này trong vài năm gần đây dù cuộc họp được tổ chức ở Hà Nội chứ không phải tại TP.HCM – Trụ sở chính của Eximbank. 

Mặc dù tỷ lệ tham dự sáng 26/4 rất cao, cuộc họp ĐHCĐ của Eximbank vẫn bất thành do đại hội không thông qua quy chế họp. Theo kết quả kiểm phiếu thông qua Quy chế tiến hành họp ĐHĐCĐ, chỉ có 44,92% đồng ý, trong khi 54,69% không đồng ý.