TP.HCM: 126.103 tỷ đồng cho vay doanh nghiệp SME bị ảnh hưởng bởi Covid-19, lãi suất không quá 5%

TP.HCM: 126.103 tỷ đồng cho vay doanh nghiệp SME bị ảnh hưởng bởi Covid-19, lãi suất không quá 5%

Thông tin được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh TP.HCM đưa ra tại Hội nghị kết nối Ngân hàng – Doanh nghiệp năm 2020 trên địa bàn Thành phố với chủ đề: “Hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh sau dịch Covid-19 ” tổ chức ngày 2/8.

Theo báo cáo của NHNN Chi nhánh TP, 6 tháng đầu năm ngành ngân hàng trên địa TP đã tổ chức thực hiện, hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 qua các giải pháp cụ thể, gắn với cơ chế chính sách về tiền tệ, tín dụng và lãi suất của NHTW.

Cụ thể, hỗ trợ cho doanh nghiệp thông qua việc thực hiện hiệu quả Thông tư 01 của NHNN về giảm lãi suất, cơ cấu lại nợ cho doanh nghiệp và giữ nguyên nhóm nợ; cho vay mới với lãi suất thấp cho doanh nghiệp. Đến cuối tháng 6, cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho 168.668 khách hàng với dư nợ đạt 64.215 tỷ đồng. Miễn giảm lãi cho 17.419 khách hàng với dư nợ 49.971 tỷ đồng. Cho vay mới lũy kế từ 23/1 đến 29/6 cho 44.613 khách hàng với doanh số đạt 270.425 tỷ đồng.

Các TCTD tại TP cũng tiến hành cho vay lãi suất ưu đãi ngắn hạn bằng VND (lãi suất không quá 5%/năm) đối với 5 nhóm ngành, lĩnh vực bao gồm doanh nghiệp nhỏ và vừa, xuất khẩu, nông nghiệp nông thôn, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Dư nợ đến cuối tháng 5 đạt 175.792 tỷ đồng với 31.337 khách hàng vay vốn. Trong đó, cho vay hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đạt 126.103 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 72% trong tổng dư nợ cho vay ngắn hạn VND đối với 5 nhóm ngành, lĩnh vực này.

Trực tiếp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp cụ thể từng trường hợp theo danh sách doanh nghiệp phản ánh qua các sở, ngành quận huyện và Hiệp hội Doanh nghiệp. Theo đó, đến cuối tháng 6, NHNN Chi nhánh TP.HCM tiếp nhận 704 trường hợp, đang xử lý 165 trường hợp.

Đã có kết quả xử lý 539 trường hợp gồm 86 doanh nghiệp chưa có/không còn nhu cầu hỗ trợ; 65 trường hợp doanh nghiệp được hỗ trợ giảm lãi từ 0,2-2%/năm so với lãi suất đang áp dụng trước đó; 14 doanh nghiệp được cơ cấu lại nợ, giữ nguyên nhóm nợ; 32 trường hợp được cho vay mới; 3 trường hợp được tăng hạn mức tín dụng; 2 trường hợp giảm phí dịch vụ; 7 khách hàng được hỗ trợ nhiều hình thức như tăng hạn mức, giảm lãi, cơ cấu nợ; 84 doanh nghiệp đang xem xét hồ sơ; 49 trường hợp không đủ điều kiện vay vốn hoặc không thuộc khách hàng mục tiêu của ngân hàng; 4 trường hợp không đủ điều kiện cơ cấu nợ hoặc giảm lãi…

Báo cáo của NHNN Chi nhánh TP.HCM cho biết, năm 2020, có 12 ngân hàng đăng ký tham gia gói tín dụng theo chương trình Kết nối ngân hàng – doanh nghiệp với số vốn 274.450 tỷ đồng. Đến cuối tháng 6, các TCTD trên địa bàn thực hiện giải ngân gói tín dụng đạt 129.519 tỷ đồng với 6.393 khách hàng.

Về kế hoạch 6 tháng cuối năm, ngành ngân hàng thành phố tiếp tục tập trung thực hiện các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn để duy trì ổn định và phục hồi sản xuất kinh doanh với tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp để vượt khó, phục hồi và tăng trưởng.

Theo đó, tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp theo chỉ đạo của NHTW và UBND TP qua các chương trình tín dụng của Chính phủ, của NHNN và UBND TP đã và đang triển khai. Cụ thể gồm hỗ trợ doanh nghiệp về tín dụng, lãi suất theo cơ chế Thông tư 01, thực hiện chương trình tín dụng với 5 nhóm ngành lĩnh vực nêu trên; cho vay kích cầu đầu tư, cho vay khu chế xuất, khu công nghiệp, bình ổn thị trường…

Thực hiện chương trình kết nối ngân hàng – doanh nghiệp tại các quận huyện trên địa bàn. Đồng thời theo dõi, giải ngân gói tín dụng theo kế hoạch 2020 với tổng số tiền 274.450 tỷ đồng với lãi suất ưu đãi.

Thực hiện các hoạt động phối hợp để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp thông qua 3 kênh gồm đối thoại doanh nghiệp; xử lý trực tiếp danh sách từ quận huyện, sở ngành và hiệp hội; thực hiện trách nhiệm, nhiệm vụ thành viên tổ hỗ trợ doanh nghiệp của UBND TPHCM.