TVC, G36, DXG, NLG, TDH, NTL, HHV, LMH, FCN, NDX, TAR, VC9, FCM, CKG, OPC, CMX, BT6, DIH, CTP, DZM, S55, HIG: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

TVC, G36, DXG, NLG, TDH, NTL, HHV, LMH, FCN, NDX, TAR, VC9, FCM, CKG, OPC, CMX, BT6, DIH, CTP, DZM, S55, HIG: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

CTCP Tập đoàn quản lý tài sản Trí Việt (TVC): Ông Đỗ Thanh Hà, tổng Giám đốc, đăng ký bán 339.255 cp trong tổng số 739.255 cp (tỷ lệ 0,71%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 23/11 đến 22/12/2021.

Tổng Công ty 36 – CTCP (G36): Ông Nguyễn Đăng Trung, Phó Tổng Giám đốc, đã bán 1 triệu cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 3.372.247 cp (tỷ lệ 3,32%). Giao dịch thực hiện từ 10/11 đến 12/11/2021.

CTCP Tập đoàn Đất Xanh (DXG): Ông Hà Đức Hiếu, Thành  viên HĐQT, đăng ký bán toàn bộ 178.200 cp. Giao dịch thực hiện từ 16/11 đến 15/12/2021.

CTCP Đầu Tư Nam Long (NLG): Ông Trần Xuân Ngọc, Tổng Giám đốc, đã mua 100.000 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 250.000 cp. Giao dịch thực hiện từ 18/11 đến 22/11/2021.

CTCP Phát triển đô thi Từ Liêm (NTL): Bà Nguyễn Thị Mai, mẹ ông Đinh Đức Tiệp – Phó Tổng Giám đốc – đã bán 850.000 cp, giảm lượng sở hữu từ 4.150.040 triệu cp (tỷ lệ 6,8%) xuống 3.300.040 cp (tỷ lệ 5,41%). Giao dịch thực hiện từ 27/10 đến 19/11/2021.

CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức (TDH): Ông Thái Bằng Âu, Thành viên BKS, đã bán 120.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 24.272 cp. Giao dịch thực hiện từ 16/11 đến 18/11/2021.

CTCP Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả (HHV): CTCP Tập đoàn Hải Thạch đã bán toàn bộ 12,2 triệu cp (tỷ lệ 4,56%) đang sở hữu. Giao dịch thực hiện từ 12/11 đến 15/11/2021.

CTCP Quốc tế Holding (LMH): Ông Nguyễn Ngọc Đức, em ông Nguyễn Xuân Thùy – Chủ tịch HĐQT – đăng ký bán toàn bộ 1.122.200 cp (tỷ lệ 4,38%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 23/11 đến 3/12/2021.

CTCP Fecon (FCN): Ông Trần Ngọc Thắng, Phó Chủ tịch HĐQT, đăng ký mua 500.000 cp. Trước giao dịch ông Thắng sở hữu 866.461 cp. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 24/11 đến 23/12/2021.

CTCP Xây lắp phát triển Nhà Đà Nẵng (NDX): Bà Mai Thị Thi, vợ ông Nguyễn Quang Trung – Chủ tịch HĐQT – đăng ký bán toàn bộ 100.000 dcp. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 23/11 đến 21/12/2021.

CTCP Nông nghiệp công nghệ cao Trung An (TAR): Bà Lê Thị Kiều, nhà đầu tư cá nhân, đã bán 370.000 cp, giảm lượng sở hữu từ 2.470.093 cp (tỷ lệ 5,35%) xuống 2.100.093 cp (tỷ lệ 4,55%). Giao dịch thực hiện ngày 10/8/2021.

CTCP Xây dựng số 9 (VC9): Tổng CTCP XNK và xây dựng Việt Nam đã bán toàn bộ 4,32 triệu cp (tỷ lệ 36,94%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 15/11/2021.

Cũng liên quan đến cổ phiếu VC9, ông Nguyễn Minh Quang, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 2,32 triệu cp (tỷ lệ 19,84%) và trở thành cổ đông lớn. Gao dịch thực hiện ngày 15/11/2021. Cùng ngày, ông Trần Mạnh Hiếu, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 2 triệu cp (tỷ lệ 17,1%) và trở thành cổ đông lớn.

CTCP Khoáng sản Fecon (FCM): CTCP Fecon đã bán 391.400 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 4.125.594 cp (tỷ lệ 10,07%). Giao dịch thực hiện từ 16/11 đến 19/11/2021.

CTCP Đầu tư xây dựng Kiên Giang (CKG): Bà Nguyễn Thị Diệu Trâm, Thành viên HĐQT, đăng ký bán toàn bộ 232.970 cp (tỷ lệ 0,282%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 25/11 đến 23/12/2021.

CTCP Dược phẩm OPC (OPC): Bà Đỗ Thụy Như Hà, con dâu ông Trịnh Xuân Vương – Thành viên HĐQT – đăng ký bán 200.000 cp trong tổng số 1.328.577 cp (tỷ lệ 5%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 26/11 đến 24/12/2021.

CTCP Damsan (ADS): Ông Nguyễn Lê Hùng, Ủy viên HĐQT, đã mua 497.954 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 1.895.686 cp (tỷ lệ 4,98%). Giao dịch thực hiện ngày 17/11/2021.

CTCP Camimex Group (CMX): Ông Bùi Đức Cường, Phó Tổng Giám đốc, đăng ký mua 4 triệu cổ phiếu trong dịp Camimex Group phát hành riêng lẻ. Trước giao dịch ông Cường sở hữu 2.222.000 cp (tỷ lệ 3,65%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 25/11 đến 20/12/2021.

CTCP Beton 6 (BT6): CTCP Đầu tư AIO đã bán toàn bộ 2.450.640 cp (tỷ lệ7,45%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 12/11/2021.

CTCP Đầu tư phát triển xây dựng Hội An (DIH): Bà Trần Thị Thu Trang, vợ ông Trần Đình Quanng – ủy viên HĐQT – đã bán toàn bộ 104.825 cp (tỷ lệ 1,77%). Giao dịch thực hiện từ 5/11 đến 16/11/2021.

CTCP Minh Khang Capital Trading Public (CTP): Ông Đỗ Cần, nhà đầu tư cá nhân, đã bán 103.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 629.432 cp (tỷ lệ 5,2%). Giao dịch thực hiện ngày 9/11/2021.

CTCP Cơ điện Dzĩ An (DZM): Bà Trần Thị Mỹ, nhà đầu tư cá nhân, đã bán 268.100 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 12.400 cp (tỷ lệ 0,23%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 15/11/2021.

CTCP Sông Đà 505 (S55): Ông Vũ Sơn Thủy, Ủy viên HĐQT, đăng ký bân toàn bộ 357.982 cp (tỷ lệ 3,58%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 22/11 đến 17/12/2021.

CTCP Tập đoàn HIPT (HIG): Ông Lê Hải Đoàn, Tổng Giám đốc, đã mua 117.300 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 5.221.700 cp (tỷ lệ 25,32%). Giao dịch thực hiện từ 18/10 đến 16/11/2021.