Cảng Đình Vũ (DVP): Đặt kế hoạch lãi trước thuế 60 tỷ đồng trong quý 3/2021

Cảng Đình Vũ (DVP): Đặt kế hoạch lãi trước thuế 60 tỷ đồng trong quý 3/2021

HĐQT Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ (DVP) vừa thông qua Nghị quyết về kế hoạch kinh doanh cho quý 3/2021.

Cụ thể, DVP đặt mục tiêu sản lượng đạt 150.000 teu. Tương ứng, doanh thu dự kiến đạt 150 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 60 tỷ đồng, lần lượt tăng 6% và 16% so với cùng kỳ năm trước.

Kết thúc quý 2/2021, Công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 166 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, do không còn ghi nhận cổ tức từ Công ty TNHH Tiếp vận SITC – Đình Vũ, lãi sau thuế của Công ty giảm 15% xuống còn 81 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, DVP đạt 299 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 26%; khấu trừ chi phí thu về lợi nhuận ròng 133 tỷ đồng, giảm 5% so với nửa đầu năm ngoái.

Như vậy, so với kế hoạch 634 tỷ đồng doanh thu và 305 tỷ đồng lãi trước thuế, 6 tháng đầu năm DVP đã thực hiện được 47% chỉ tiêu doanh thu và 55% chỉ tiêu lợi nhuận.

Trên thị trường, hoà cùng sóng tăng của ngành, DVP nhảy vọt những phiên gần đây. Kết phiên 11/8, DVP đạt 61.400 đồng/cp, tăng 48% so với mức giá đầu năm.