Thua lỗ 3 năm liên tiếp, cổ phiếu RIC đứng trước nguy cơ bị hủy niêm yết

Thua lỗ 3 năm liên tiếp, cổ phiếu RIC đứng trước nguy cơ bị hủy niêm yết

Sở GDCK Thành phố Hồ Chí Minh vừa có thông báo về việc cổ phiếu RIC của CTCP Quốc tế Hoàng Gia có khả năng bị hủy niêm yết. Theo thông tin công bố, cổ phiếu RIC hiện đang thuộc diện chứng khoán bị kiểm soát từ ngày 31/3/2020.

Ngày 19/1/2021 Sở GDCK Thành phố Hồ Chí Minh đã nhận được báo cáo tài chính quý 4/2021 trong đó ghi nhận lợi nhuận sau thuế cả năm 2021 là -96,5 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2021 là -406,3 tỷ đồng.

Bên cạnh đó theo BCTC kiểm toán năm 2019, 2020 thì lợi nhuận sau thuê các năm đó lần lượt ghi âm 72,79 tỷ đồng và 81,54 tỷ đồng.