Gỗ Trường Thành (TTF) hoàn tất phát hành 100 triệu cổ phiếu chào bán riêng lẻ và cấn trừ nợ

Gỗ Trường Thành (TTF) hoàn tất phát hành 100 triệu cổ phiếu chào bán riêng lẻ và cấn trừ nợ

Công ty cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (mã TTF) vừa công bố kết quả đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ và phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ với số cổ phiếu phát hành đạt 100% số lượng cổ phiếu chào bán.

Đối với đợt chào bán cổ phiếu lẻ, TTF đã phân phối thành công toàn bộ hơn 59 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho 18 nhà đầu tư cá nhân, tổng giá trị ròng từ đợt chào bán 595 tỷ đồng. Tổng số cổ phiếu mà các cá nhân này sở hữu sau đợt chào bán xấp xỉ 89 triệu cổ phần, tương ứng chiếm 21,63% vốn.