Đơn hàng tăng cao giúp doanh thu quý 2 của TNT cao gấp 35 lần cùng kỳ

Đơn hàng tăng cao giúp doanh thu quý 2 của TNT cao gấp 35 lần cùng kỳ

Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT (mã CK: TNT) đã công bố BCTC quý 2/2021 và luỹ kế 6 tháng đầu năm 2021.

Theo đó, riêng quý 2 TNT có 212 tỷ đồng doanh thu thuần cao gấp 35 lần cùng kỳ, sau khi trừ giá vốn TNT lãi gộp 18 tỷ đồng trong khi cùng kỳ chỉ đạt 305 triệu đồng.

Mặc dù chi phí QLDN tăng cao từ 1,7 tỷ đồng lên 11 tỷ đồng do trích lập dự phòng phải thu khó đòi nhưng TNT vẫn lãi sau thuế 5,6 tỷ đồng, khả quan hơn khoản lỗ 1 tỷ đồng trong quý 2/2020.

TNT cho biết do quý 2 tình hình dịch bệnh Covid – 19 đã dần được kiểm soát nên công ty đã đẩy mạnh mua bán thương mại, có nhiều đơn đặt hàng, doanh thu mua bán thương mại (vật liệu xây dựng; thép…) và mảng mua bán thực phẩm (thực phẩm đông lạnh) tăng cao so với cùng kỳ. 

Đối với mảng kinh doanh BĐS, xây dựng thì các dự án khu nhà ở phía Tây Sông Nậm Rốm và khu nhà ở Tân Thanh tỉnh Điện Biên đang trong quá trình hoàn thiện dự kiến quý 4/2021 sẽ đi vào hoạt động; Dự án tổ hợp thương mại, tài chính dịch vụ và nhà ở Thiên Lộc đang trong giai đoạn đầu của dự án. Bên cạnh đó các công ty con cũng đã có doanh thu về mua bán thiết bị điện.

Nhờ kết quả kinh doanh tốt trong quý 2 mà luỹ kế 6 tháng đầu năm 2021, TNT đạt 321 tỷ đồng doanh thu thuần cao gấp gần 25 lần cùng kỳ, LNST đạt gần 13 tỷ đồng trong khi nửa đầu năm 2020 lỗ 1,5 tỷ đồng.

Năm 2021, TNT đặt mục tiêu đạt 200 tỷ đồng doanh thu. Lợi nhuận trước thuế ước đạt 20 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 16 tỷ đồng. Như vậy với kế hoạch này kết thúc nửa đầu năm 2021 TNT đã vượt mục tiêu về doanh thu và hoàn thành tới 81% mục tiêu về LNST.