Nhiều chỉ tiêu kinh doanh giảm, nợ xấu tăng, lợi nhuận Saigonbank giảm còn 48 tỷ đồng

Nhiều chỉ tiêu kinh doanh giảm, nợ xấu tăng, lợi nhuận Saigonbank giảm còn 48 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (Saigonbank) vừa có báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2020. Theo đó, nhiều chỉ tiêu kinh doanh của ngân hàng đều giảm so với cùng kỳ 2019.

Cụ thể, trong 3 tháng đầu năm nay, Saigonbank không tăng trưởng được tiền gửi khách hàng vào ngân hàng khiến nguồn tiền này sụt giảm 0,8%, về mức 15.543 tỷ đồng.

Trong khi đó, hoạt động cho vay khách hàng cũng giảm 2,3%, về mức 14.215 tỷ đồng. Tổng tài sản của ngân hàng cũng theo đó giảm gần 11%, về mức 20.308 tỷ đồng.

Kết thúc quý I, Saigonbank ghi nhận lãi thuần từ hoạt động cho vay giảm 4,4% còn 152 tỷ đồng. Lãi từ dịch vụ cũng giảm 24% đạt 7,6 tỷ đồng.

Riêng khoản mục lãi từ kinh doanh ngoại hối tăng tốt, gấp 5 lần lên 7,4 tỷ đồng. Lãi từ hoạt động khác cũng tăng nhẹ 8,6% lên 7,5 tỷ đồng.

Trong kỳ, chi phí hoạt động tăng 18% lên 133 tỷ đồng. Ngân hàng thực hiện trích lập dự phòng rủi ro tín dụng hơn 6,5 tỷ đồng, tăng 51% so với cùng kỳ 2019.

Lợi nhuận trước thuế giảm 31,4% còn 48,3 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế cũng giảm 34%, còn gần 44 tỷ đồng.

Tỷ lệ nợ xấu ở mức 2,6%, tăng so với mức 1,9% hồi đầu năm nay. Nợ xấu tăng mạnh ở nhóm nợ dưới tiêu chuẩn (nhóm 3) từ 36 tỷ đồng đầu năm nay lên 123 tỷ đồng vào thời điểm 31/3/2020.