Chứng khoán Bản Việt: Quý 3/2021 lãi sau thuế tăng 245% cùng kỳ năm trước, 9 tháng lãi ròng hơn 1.031 tỷ đồng vượt kế hoạch năm

Chứng khoán Bản Việt: Quý 3/2021 lãi sau thuế tăng 245% cùng kỳ năm trước, 9 tháng lãi ròng hơn 1.031 tỷ đồng vượt kế hoạch năm

CTCP Chứng khoán Bản Việt (VCSC – mã VCI) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 3/2021 ấn tượng với lợi nhuận trước thuế tăng trưởng 245% cùng kỳ.

VCSC báo cáo doanh thu thuần đạt 922 tỷ đồng trong quý 3/2021, tăng mạnh 228% so với quý 3/2020. Tính chung trong 9 tháng đầu năm 2021, VCSC ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.584 tỷ đồng, tăng 141% so với cùng kỳ năm 2020. Doanh thu 9 tháng đầu năm 2021 đã hoàn thành 126% kế hoạch cả năm 2021 (kế hoạch 2.050 tỷ đồng).

VCSC đạt 399 tỷ đồng LNTT trong quý 3/2021, tăng 245% so với quý 3/2020. Tính chung trong 9 tháng đầu năm 2021, VCSC ghi nhận LNTT đạt 1.267 tỷ đồng, tăng 145% so với cùng kỳ năm 2020. LNTT 9 tháng đầu năm 2021 đã vượt kế hoạch cả năm 2021 (kế hoạch 1.250 tỷ đồng).

LNST quý 3 đạt 329 tỷ đồng, tăng 245% cùng kỳ năm trước, luỹ kế 9 tháng đạt 1031 tỷ đồng, tăng 147% cùng kỳ 2020.

EPS của VCSC trong 9 tháng 2021 đạt 3.100 đồng, tăng mạnh 145% so với cùng kỳ 2020.